Derfor dropper så mange ud af universitetet

I 2015 startede 65.000 unge på en videregående uddannelse. Statistikkerne viser, at flere end hver sjette er droppet helt ud inden udgangen af 2016. 

Var studiet for svært? Var det pga. sygdom? Eller skiftede din ven, bekendte, eller måske du selv, pludselig bare mening, fordi du opdagede, at det alligevel ikke var din drøm at blive læge, sygeplejerske, advokat e.l.? Det er sådanne spørgsmål der optager økonomerne, når de forsøger at regne ud, hvorfor så mange unge springer fra en uddannelse.

Men det er og bliver et mysterium for dem, hvorfor så mange vælger at stoppe, når det gang på gang er blevet bevist, at uddannelse er en fremragende investering i fremtiden.

Personlige egenskaber spiller måske ind

Forskere spekulerer i, hvorvidt risikovillighed, tålmodighed og selvkontrol har indflydelse på de studerendes chancer for at gennemføre en uddannelse og samtidig score en god karakter eller ej. Det er nemlig parametre der er svære at måle på, men i et nyt forskningsforsøg, som bliver beskrevet her, er det ikke desto mindre, hvad man vil forsøge: at afdække personligheden hos folk der dropper ud af en videregående uddannelse.

Undersøgelsen er støttet med knap 3,5 millioner kroner af Det Frie Forskningsråd og forventes færdig i slutningen af 2016, hvor man har fulgt flere hundrede studerende igennem en periode på tre år. Det er desuden planen at følge de studerende, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, hvis der er økonomi til det.

 

Spiller økonomien en stor rolle?

Hvorvidt man tænker og handler kortsigtet eller langsigtet, mener forskerne også kan spille en stor rolle for, hvor mange der dropper ud af studiet, fordi man kan vælge at se uddannelsen som en langsigtet investering i fremtiden. Omvendt kan man også vælge at finde et job her og nu og tjene penge med det samme.

I andre lande spekulerer man også meget i risici, fordi der er store udgifter forbundet med at tage en uddannelse, mens det ikke er 100 pct sikkert, at afkastet bliver højere. Bare fordi man har en god uddannelse, er det jo ikke garanti for, at man får et godt job.

Hvorvidt det er et problem i Danmark, hvor de studerende får SU, er straks lidt sværere at sige noget om (og det er der helt klart delte meninger om i politiske kredse)

Bedre studiestart kan hjælpe nogle

Nogle af de forebyggende tiltag universiteterne kan tilbyde for at undgå de store drop-outs er bl.a. at gøre mere for at give de studerende en god studiestart, så de hurtigt bliver tilknyttede.

Uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv udtalte fx tidligere til Ekstrabladet, at hun så det som et muligt tiltag at indføre obligatoriske studie- og læsegrupper fra begyndelsen, så de unge blev knyttet bedre sammen. På den måde får man nogle forpligtelser og nogle ligestillede at vende sine frustrationer med.